شعر:خدا

موسم حج است
خدا در خانه اش نشسته
درها را بسته
              پنجره ها را بسته
                             تا حاجیانش به دورش بگردند
نمی دانم ...
            شاید برای همین است 
که این روزها 
              ناله ی کودکان گرسنه 
                                       شنیده نمی شود.

/ 3 نظر / 9 بازدید
سیمین تیموری

در زمستانی سرد٬کودکی فال فروش گرم میکرد هر روز٬دست خود را با دود بر سر این کودک ٬ روزگار کرد جفا میخرم فال از او٬ به امید فردا پسرک زد لبخند٬ در دلش کرد گریه که ندارد فردا٬که ندارد فردا

ستاره

خدا هميشه هست [ابرو][ابرو][ابرو]

زهره

واقعا مرحبااااااااااااا[دست]حرف دل همه صاحبدلان رو نوشتید. برو طواف دلب کن که کعبه مخفیست که آن خلیل بناکردو این خدا خود ساخت