شعر: ناز


اولین برگ گشاینده ی چشمت ناز است
چشم بگشا بر من
جان من جان باز است
سخنت را همه گوشم ای جان
سخنت طناز است
سخن از لولی و از مهر بگو
سخن از ناز بر آن چهر بگو
همه را من گوشم،
همه را می نوشم
همه نازی؟
من نیازم
جان خود بهر تو بازم
(تقدیم به بانوی خوبم)

/ 0 نظر / 24 بازدید