شعر:زندگی

صبح دمان
از پس خوابی آشفته
                    و چاشتی غمگین و گلوگیر
از درب ورودی
              که شماره ی 6
درست شماره ی 6 بر آن بود
بیرون آمدم
            و دلخسته و آشفته و
                                آشفته و دلخسته
بر ویرانه دیوار بوم همسایه مان
چشم دوختم
و بر آن ویرانه،
عشق بازی دو کبوتر
بال و پرزدنشان
و ساخت نطفه شان
در بر ویرانه دیوار بوم همسایه مان
باژگونه حالی برایم ساخت
و اکنون می سرایم:
                   زندگی  زیباست.زندگی زیباست.
آنچنان زیبا که خوابی پلشت
نتواند ساعتی بیش
تلخ گونش کند.

/ 3 نظر / 7 بازدید
n2m

سلام دوست من. واقعا وبلاگ جالبي داري،خيلي خوشم اومد. اگر با تبادل لينک موافق بودي به من خبر بده. _________________$$$$$$$_$$ $$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__ $$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_ _$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$ $$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ __$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$ $$ __$$$_$$_$$$$$$$$____$$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$ $________________$$$$$$$$$$$$

بارانی

سلام کنعان جان پایان دنیا آن وقتی نیست که منابع و ذخیره های مان تمام می شود، آن موقع است که انگیزه ها و آرزوها رنگ کهنگی میگیرند...اگر کبوتر بعد از هزاران سال هنوز در پی جفت پر و بال می آراید و صدایش را زیبا می نماید زیرا هنوز طبیعت بکرش را حفظ کرده هنوز به نهاد اولش باقیست و گرنه او نیز همچو انسان یا به هم جنس می گرایید یا تنهایی می گزید. نسیان فطرت و سرشت، ما را تشنه رها کرده، نه طولانی راه و شکنندگی کوزه. آن یگانه می خواست ما سیراب شویم، اما بشر نادان هماره در پی این بود تا رود را از نزدیکی کاشانه اش عبور دهد. بهمین خاطر به جای در معنای تشنگی غرق شدن در شکل کوزه خشک شدیم و علم جهل را افزود.

آگاهی

زندگی زیباست بشرط اینکه آن را سخت نکنیم زندگی گذشته ما زیبا بود چون سخت نمیپنداشتیم آنرا بزرگری وقتی لقمه نانی با ماستی میخورد با لذتی فراتر از لذیذترین غذای امروزی آنرا میخورد لازم نیست سخت بخود بگیریم هر کسی باید به اندازه داشته هایش زندگی را زیبا کند ،زندگی آن دو کبوتر به خاطر سادگیشان زیباست زندگی زیباست اگر آنرا سخت نگرفت