# شعر

شعر:مرگ

چه صلـَت بزرگیست                  مرگ                     برای قصیده ی زندگی.گاه می اندیشم با خویش                   گـِـرد مرگ...آنچنان گاه محتاجش می شومگویی محتاج تر ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید